Përpos drogës dhe alkoolit, edhe varësia që kemi ndajduhanit ka pasoja të mëdha në shëndetin tonë.

shkenca-jeta-duhani

Përpos drogës dhe alkoolit, edhe varësia që kemi ndajduhanit ka pasoja të mëdha në shëndetin tonë. Në sajë të studimeve të kryera në këtë drejtim, edhe konsumimi iduhanit ka pasoja aq të mëdha sa droga dhe alkooli. Një website ka llogaritur se një cigare mund t’iu shkurtojë 14 minuta nga jeta juaj.

Kjo do të thotë se pirja në mënyrë të rregullt e 20 cigareve në ditë, mund të shkurtojë 10 vjet jetë. “Treatment4addiction” është marrë me këtë studim, ku ka vënë re se personat që konsumojnë duhan, droge ose alkool, ndikojnë drejtpërdrejt në jetëgjatësi. Më tej është arritur në përfundimin se personat që konsumojnë alkool, e shkurtojnë jetën e tyre me 23 vjet, ndërsa ata të varur pas kokainës, mund të humbasin 34 vjet nga jeta e tyre

Author: admin