Stafi

Menagjer dhe moderator pergjegjes i radios – Ramadan Mustafai (Dani)

Redaktor – Naim Brahimi
Webmaster dhe zévendés drejtor – Armend Ujkani (Mendy)

Jurist i diplomuar avokat mbrojtes i radios – Muhamet Brahimi

DJ dhe moderator – Valdon Mustafai

Puntore e arsimit dhe autore e shume – Zyrafete Kryeziu Manaj

Jurist i diplomuar avokat mbrojtes i radios – Gentian Alimadhi

Bashkëpuntor – Shaban Beqiri

Bashkëpuntor nga Franca – Luan Zeqiri

Bashkëpuntore nga Medvegja-Lirona Zuka

Bashkëpuntor Blerim Ahmedi