RADIO ILIRIDA

Sa i përket ndikimit në aspketin mental ,ndikon shumë sidomos tek ata që humbin familjarët e tyre,

Msc.Kosovare Gjevukaj ,Psikologe klinike pasiqë këtyre ditëve po rritet numri me covid.Si mund të parandalohet kjo.A do  të ndikon në shëndetin mendor të qytetarëve  pos dëmeve të rënda në ekonomi?pohon;-“  Në këto ditë po vërehet një numër i konsiderushëm i të infektuarëve dhe viktimave nga Covid-19. Në Kosovë

Parandalimi duhet që të reflektohet nga të gjithë ne me përdorimin e obligueshëm të dorëzave,maskave dhe mbajtjes së distancës sociale.

Për sa i përket ndikimit në aspketin mental ,ndikon shumë sidomos tek ata që humbin familjarët e tyre,po ashtu kjo varet prej vetë personit dhe mënyrës se si e pasqyronë situatën ,patjetër që do të ketë nga ata të cilët do të jenë të shqetësuar sidomos pas dëmeve të rënda ekonomike .

Çdo gjë ka një fund ,shpresoj që së bashku ta luftojmë dhe t’ja shohim fundin sa më shpejtë kësaj situate jo aq të lehtë.”