Shoqata Ardhmeria nga qyteti i Kristianstad ku per nder te festës së falamurit organizoi një fest masheshtore

Sabri Mehemeti

Shoqata Ardhmeria nga qyteti i Kristianstad ku per nder te festës së falamurit organizoi një fest masheshtore ku u percoll me muzik të Folklorike ishin të pranishem Ansambli Folklorik Shala nga qyteti i mitrovices në udhëheqes i ansamblit ishte  Avni Peci si ç”na tha kryetari i kesaj shoqate zotri Veton çekaj dhe sekretari Sabri Mehmeti se kjo shoqat i numron 350 antar dhe shiheshte vet prezenca e tyre në ket manifestim ku kjo shoqat kishte mjaft aktivitete te ndryshme por mundem te cekim kjo shoqat ishte në gjirin e Uninonit të Shoqatave Shqiptare në Suedi te Udhëhequr nga Ahmet Bella