Zoterise MISHAEL BAUKMAN-sekretar i pergjithshem i IGFM-se ne Kombet e Bashkuara ne OKB-Gjeneve dhe ISHR-OSBE

10632768_10202577451822866_1855411173707922557_n

Zoterise MISHAEL BAUKMAN-sekretar i pergjithshem i IGFM-se ne Kombet e Bashkuara ne OKB-Gjeneve dhe ISHR-OSBE

Ne baze te ketij dokumenti perfaqesuesit e Rep.se Ilirides ne menyre legjitime me date :18/9/2014 edhe zyrtarisht kane shpallur rep.e ILIRiDES akt ky legjitim qe ne asnje menyr nuk e cenon karten e Kombeve te Bashkuara per te drejtat e popujve per vetvendosje dhe shpallja e RI-se ka qene konform me te gjitha konventat nderkombetare dhe tani me institucionet e RI-se kane filluar ta shtrijne autoritetin e tyre ne te gjithe territorin e RI-se pa cenuar asnjeher kufijte e jashtem te ISH-REP.Jugosllave te Maqedonise dhe ju njoftojme se dokumenti final i RI-se ka te beje me ndarje te brendshme e IJRM-se ne Unionin e dy Republikave,IJRM dhe ju njoftojme se RI tanime eshte nje realitet i pa mohueshem dhe konform te gjitha normave nderkombetare Republika ka formuar edhe institucionin mbrojtes se RI-se Garden e Rep.se Ilirides .Garda e Rep.se Ilirides do te jete nje garde kompakte me nje numer te kufizuar te trupave te saj dhe do te perdor armatim te leht konvencional sa per te siguruar territorin e RI-se ,popullaten e RI-se pa marre parasysh perkatesin kombetare apo fetare. Garda e RI-se do te filloj se funksionuari edhe zyrtarisht ne ditet ne vijiim me nje uniforme unikate dhe me personalitet profesional qe nuk do te cenoj te drejtat e askujt vetem do te jete mbrojtese e institucionit te Rep.se Ilirides. Garda e Rep.se Ilirides merr urdhera dhe i zbaton ato konform ligjeve te Republikes se Ilirides dhe nga institucioni i Rep.se Ilirides ,dhe nga presidenti dhe qeveria e perkohshme e Republikes. Ne aktin final te shpalljes se Rep.se Ilirides ne kemi njoftuar te gjitha qendrat e vendosjes ,keshillin e sigurimit ,organizaten e kombeve te Bashkuara ,keshillin e evropes dhe te gjitha ambasadat e huaja te akredituara ne IJRM. Prandaj,sot po ju njoftojme edhe zyrtarisht ZOTI BAUKMAN me platformen tone politike dhe ate ushtarake te RI-se njeherit ju kemi njoftuar edhe nepermjet zt.IDRIZ SINANI punetor shumevjeqar ne IGFM i cili tanime eshte edhe keshilltar i presidentit te RI-se dhe personalitet i palodhshem per jetesimin e RI-se gjithmone nen autoritetin e IGFM.

NGA GJENERAL HAMDI NDRECAJ-PANTERI GRI 09/10/2014