Mënyra e të ushqyerit varet nga emocionet

Francezёt kanё provuar tё shohin se si emocionit ndikojnë nё shpejtёsinё e ngrënies.Mënyrat e përtypjes dhe tё ushqyerit varen nga shumë faktorё, pёr shembull nga dhёmbёt e shёndoshё, por francezёt kanё provuar tё shohin se si emocionit ndikojnë nё shpejtёsinё e ngrënies.

Vullnetarët e përfshirë në eksperiment, janë shërbyer me nga një katror djathë, ndërsa më herët ata janë gëzuar ose shqetësuar me anë të fotografive dhe me anë të tingujve.

Eksperimenti ka treguar se personat të cilët ishin në një gjendje emocionale negativisht të nxitur, kanë ngrënë më shpejt ushqim dhe kanë përtypur me një fuqi më të ulët, krahasuar me ata, emocionet e të cilëve janë nxitur pozitivisht.