Konkurs per fëmijë

Informohen të gjithë dëgjuesit të cilët janë prindër dhe kanë fëmijë që të marrin pjesë në konkursin tone dhe të juajin. Që fëmiju juaj të jetë pjesmarrës i konkursit nevojitet ky kusht:
– Fëmija të jetë gjer në moshë 3-vjeçare, pra mos të jetë i/e vjetër më shumë se tre vjet,
– Emri i fëmijut të bashkangjitur me fotografi, ditëlindjen dhe emrin e ndonjerit prinder. – Fotografitë dhe shënimet ti dërgoni në postën tonë elektronike ku i keni në faqen e radioilirides
– Ky konkurs do të zgjatë katër javë (katër të diele)
– Juria do të jetë vetë dëgjuesi i cili do të voton për fotografinë e javës.
– Fotografia e javës do të jetë e vendosur gjer në javën e katër ku në javën e katër do të zgjidhet fotografia e muajit.
– Fotografitë mundesisht ti dërgoni më së largu cdo te hene

-Rubrika qe ju dot votoni dot jet cdo te diele nga ora 21.30