Ndihmo Radio Zërin e Ilirides

Ju njoftojmë gjithë dëgjuesve të Radio Zërit të Iliridës se përshkak të mjeteve financiare që duhet ti kryejm për serverin e radios dhe shpenzime tjera për webfaqe jemi te detyruar te ndërpresim programin sepse nuk kemi fond per ti mbuluar gjitha këto shpenzime andaj kërkojmë ndihmën tuaj faliminderit.

Donacionet tuaja mund t’i dërgoni në llogarinë bankare mëposhtë

MUSTAFAI RAMADAN
IBAN IT38 Q030 6954 4401 0000 0000 488
BANCA ITESA SANPAOLO S.P.A
ITALY  

Numri i TEL: 00393276526762